Νέο ρεκόρ κίνησης του GR-IX::Thessaloniki (2019.06.06): 1.5Gbps