Νέα ρεκόρ κίνησης στο GR-IX (2)!

Δεύτερη συνεχόμενη μέρα με ρεκόρ κίνησης!

776Gbps στην Αθήνα

και 785Gbps συνολικά!