Αναλογία IPv4:IPv6

Το παρακάτω γράφημα δείχνει την αναλογία κίνησης IPv4/IPv6 (πράσινο/μπλε) στο GR-IX::Athens και στο GR-IX::Thessaloniki. Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να δείτε την εξέλιξη του IPv6 στον χρόνο.

GR-IX::Athens

GR-IX::Thessaloniki