Γίνετε συνεργάτης

Πρόγραμμα Μεταπώλησης GR-IX

Το Πρόγραμμα Μεταπώλησης GR-IX επιτρέπει σε τρίτους συνεργάτες να μεταπωλούν τις υπηρεσίες  του GR-IX σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο του δικτύου τους. Με αυτόν τον τρόπο, απομακρυσμένα μέλη τα οποία δεν έχουν παρουσία σε κάποιο σημείο παρουσίας του GR-IX, είναι σε θέση να συνδεθούν μέ το exchange με τρόπο τεχνικά ισοδύναμο, αλλά με μειωμένη διαχειριστική πολυπλοκότητα και κόστος.

Το απομακρυσμένο μέλος αγοράζει υπηρεσίες GR-IX απευθείας από τον συνεργάτη, μαζί με το τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα (transport) από το απομακρυσμένο σημείο έως το GR-IX και, ενδεχομένως, με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται από τον συνεργάτη. Με αυτόν τον τρόπο, το απομακρυσμένο μέλος έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του GR-IX, συμπεριλαμβανομένου του public peering LAN, των ιδιωτικών διασυνδέσεων, των route servers, την πρόσβαση στο portal και τα εργαλεία του, καθώς και την πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη του GR-IX, ακόμα και στις λίστες mail κ.λπ.

Περισσότερες λεπτομέρειες και οφέλη για τα απομακρυσμένα μέλη εδώ.

Πλεονεκτήματα της συνεργασίας

Οι συνεργάτες μεταπώλησης του GR-IX απολαμβάνουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Σημαντικές εκπτώσεις στις υπηρεσίες του GR-IX, με δυνατότητα μεταπώλησης στους δικούς του πελάτες  σε οποιαδήποτε τιμή
  • Εμπορικό πλέονέκτημα από τον εμπλουτισμός των υπηρεσιών που παρέχουν με τις υπηρεσίες του GR-IX

Όροι

  • Ο συνεργάτης δεν μπορεί να μεταπωλεί υπηρεσίες GR-IX στον εαυτό του
  • Ο συνεργάτης δεν μπορεί να μεταπωλεί υπηρεσίες GR-IX σε υφιστάμενο σημείο παρουσίας του GR-IX
  • Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της θύρας του GR-IX δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε χωρητικότητα αυτή της θύρας. (Ωστόσο, η υπέρβαση της χωρητικότητας επιτρέπεται οπουδήποτε αλλού εντός του δικτύου του συνεργάτη)

Κόστη

  • Απομακρυσμένα Μέλη: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το συνεργαζόμενο μέλος για να ενημερωθείτε για τις προσφορές.
  • Συνεργάτες Μεταπώλησης: Πατήστε εδώ για να δείτε τις τιμές του GR-IX για συνεργάτες μεταπώλησης.