Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2019.03.09): 2.44 Gbps