Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2019.01.01

Σε ισχύ από 01.01.2019
Ημερομηνία έκδοσης: 4.12.2018

Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€)

Ταχύτητα
Κόστος
40Gbps* 1700
10 Gbps 600
1 Gbps 200
100 Mbps** 120
* Υλοποιείται με bundling 4 θυρών 10Gbps
** Υπό κατάργηση. Νέα αιτήματα δεν γίνονται δεκτά. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες πρέπει να αναβαθμιστούν ή να καταργηθούν μέχρι 31/12/2019

Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης (€)

Ταχύτητα
Τύπος
Τιμή
10Gbps ΕR (1550nm) 1000
LR (1310nm) 500
SR*** (810nm) 300
1Gbps LX (1310nm) 150
SX*** (810nm) 100
TX 0
100Μbps** TX 0
Άλλοι τύποι θυρών/διεπαφών κατόπιν συμφωνίας
** Υπό κατάργηση. Νέα αιτήματα δεν γίνονται δεκτά. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες πρέπει να αναβαθμιστούν ή να καταργηθούν μέχρι 31/12/2019
*** όπου προσφέρεται

Προσφορά για το GR-IX::Thessaloniki: Δωρεάν εντός του 2019!!!

Στο πλαίσιο προώθησης του νέου GR-IX::Thessaloniki, όλα τα μηνιαία και εφάπαξ κόστη διασυνδέσεων στους κόμβους του GR-IX::Thessaloniki είναι μηδενικά μέχρι τις 31/12/2019.

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.