Νέο Μέλος: ΝΕΡΙΤ

Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ιντερνετ Τηλεόραση αποτελεί πλέον μέλος του GR-IX με διασύνδεση στον κόμβο του ΕΙΕ.

Περισσότερες πληφορορίες και στοιχεία για την σύναψη bgp peerings είναι διαθέσιμα στην Περιοχή Μελών. Δείτε εδώ την αναλυτική λιστα των μελών του GR-IX και των συνδέσεών τους.