Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2024

Σε ισχύ από 01.01.2024

Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€)

Ταχύτητα
Κόστος
400 Gbps* 3000
100 Gbps 1200
40 Gbps** 1200
10 Gbps 450
1 Gbps 130
* Υλοποιείται με bundling 4 θυρών 100Gbps
** Υλοποιείται με bundling 4 θυρών 10Gbps

Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης (€)

Ταχύτητα
Τύπος
Τιμή
100Gbps LR4 (1310nm) 600
10Gbps ΕR (1550nm) 500
LR (1310nm) 200
SR (810nm) 100
1Gbps LX (1310nm) 100
SX (810nm) 100
TX 0
Άλλοι τύποι θυρών/διεπαφών κατόπιν συμφωνίας

Προσφορά για το GR-IX::Thessaloniki: 50% έκπτωση για το 2024!!!

Στο πλαίσιο προώθησης για την περαιτέρω ανάπτυξη του GR-IX::Thessaloniki, όλα τα μηνιαία και εφάπαξ κόστη διασυνδέσεων στο GR-IX::Thessaloniki έχουν 50% έκπτωση για όλο το 2024.

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.