Νέος route server: rs2.gr-ix.gr

Αγαπητά μέλη του GR-IX::Athens,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεται σε λειτουργία ο τρίτος route server του GR-IX: rs2.gr-ix.gr.

Συνιστάται σε όλα τα μέλη μας να κάνουν peer και με τον νέο route server.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα: https://www.gr-ix.gr/route-servers/.