Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Athens (2022.28.04): 570 Gbps