Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2022.01.30): 16 Gbps