Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποκτά σύνδεση σε δεύτερο PoP