Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Athens (2021.12.05): 539 Gbps