Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2021.11.28): 14 Gbps