Νέο μέλος στο GR-IX::Athens – Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.