Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Athens (2020.03.04): 148 Gbps