Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2020.02.27): 6 Gbps