Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2019.12.11): 5 Gbps