Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2019.11.05): 3.77 Gbps