Νέο ρεκόρ κίνησης GR-IX::Thessaloniki (2019.09.09): 2.81 Gbps