Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2018.01.01

Σε ισχύ από 01.01.2018
Ημερομηνία έκδοσης: 14.11.2017

Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€)

Ταχύτητα
Κόστος
40Gbps* 1800
10 Gbps 650
1 Gbps 240
100 Mbps 120
* Υλοποιείται με bundling 4 (ή λιγότερων) θυρών 10Gbps

Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης (€)

Ταχύτητα
Τύπος
Τιμή
10Gbps ΕR (1550nm) 1000
LR (1310nm) 500
SR** (810nm) 300
1Gbps LX (1310nm) 150
SX** (810nm) 100
TX 0
100Μbps TX 0
Άλλοι τύποι θυρών/διεπαφών κατόπιν συμφωνίας
** όπου προσφέρεται

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.
  • Σε τροποποίησης κάποιας υπηρεσίας, και εφόσον η νέα υπηρεσία έχει μεγαλύτερο εφάπαξ κόστος εγκατάστασης από την υφιστάμενη, χρεώνεται μόνο η διαφορά του εφάπαξ κόστους.