Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2017.01.01

Αρχείο: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών 01.01.2017 - 31.12.2017
Ημερομηνία έκδοσης: 03.11.2016

Κόστος Χρήσης (ανά μήνα) (€)

Πρώτη
σύνδεση
Επιπλέον
συνδέσεις
40Gbps* 2100 1900
10 Gbps 800 700
1 Gbps 300 250
100 Mbps** 120

* Υλοποιείται με bundling 4 (ή λιγότερων) θυρών 10Gbps

** Στις συνδέσεις 100Mbps προσφέρεται δωρεάν τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδος

Εφάπαξ Κόστος Εγκατάστασης (€)

Ταχύτητα
Τύπος
Τιμή
10Gbps ΕR (1550nm) 1000
LR (1310nm) 500
SR*** (810nm) 300
1Gbps LX (1310nm) 150
SX*** (810nm) 100
TX 0
100Mbps TX 0
Άλλοι τύποι θυρών 10/1Gbps κατόπιν συμφωνίας
*** όπου προσφέρεται

Σημειώσεις:

  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
  • Για την εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Δελτίων Παραγγελίας. Ειδικές προσφορές που αναφέρονται ρητά στα Δελτία Παραγγελίας υπερισχύουν του παρόντος τιμοκαταλόγου.
  • Τα εφάπαξ τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας.
  • Τα κόστη χρήσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας, και για όσο διάστημα αυτή παρέχεται. Εάν η αρχή ή το τέλος τιμολόγησης μιας υπηρεσίας δεν συμπίπτει με την πρώτη ή τελευταία μέρα, αντίστοιχα, ενός ημερολογιακού μήνα, τα κόστη χρήσης για τον μήνα αυτό υπολογίζονται αναλογικά των ημερών που προσφέρθηκε η υπηρεσια προς τον αριθμό ημερών αυτού του ημερολογιακού μήνα.
  • Σε τροποποίησης κάποιας υπηρεσίας, και εφόσον η νέα υπηρεσία έχει μεγαλύτερο εφάπαξ κόστος εγκατάστασης από την υφιστάμενη, χρεώνεται μόνο η διαφορά του εφάπαξ κόστους.