Νεό μέλος: ΕΕΤΤ

Η EETT (AS203348) συνδέθηκε στο GR-IX στον κόμβο της ΕΙΕ\ΕΚΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) συνδέει τα μετρητικά της συστήματα και εφαρμογές στον κόμβο του GR-IX, ως το ουδέτερο εθνικό σημείο διασύνδεσης (IXP), προκειμένου να είναι δυνατή διεξαγωγή αντικειμενικών και αξιόπιστων μετρήσεων προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών. Η ΕΕΤΤ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ταχυδρομική αγορά και ασκεί τις αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Δείτε εδώ την αναλυτική λιστα των μελών του GR-IX και των συνδέσεών τους.