Υπηρεσίες DNS στο GR-IX

Από σήμερα λειτουργεί στο GR-IX ένας anycast κόμβος του AS112 (blackhole DNS for RFC1918 address space).

Η υπηρεσία AS112 συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσιες DNS που παρέχει το GR-IX στα μέλη του:

.gr TLD (operated by the Foundation for Research and Technology (FORTH)) — ανακοινώνεται από το AS199399
K-root nameserver (anycast – operated by RIPE – ανακοινώνεται από το AS25152)
J-root nameserver, .com TLD and .net TLD (anycast – operated by Verisign – ανακοινώνεται από το AS26415)
AS112 (anycast – ανακοινώνεται από το AS112)

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω των route servers.

Δείτε εδώ την αναλυτική λιστα των μελών του GR-IX και των συνδέσεών τους.