Διασύνδεση της Connecticore στον κόμβο της Lamda Hellix

Η Connecticore διασυνδέθηκε στον κόμβο του GR-IX στη MedNautilus.

Περισσότερες πληφορορίες και στοιχεία για την σύναψη bgp peerings είναι διαθέσιμα στην Περιοχή Μελών. Δείτε εδώ την αναλυτική λιστα των μελών του GR-IX και των συνδέσεών τους.