Το ΕΔΕΤ επεκτείνει το GR-IX στο datacenter της MedNautilus στη Μεταμόρφωση

Aθήνα, Ελλάδα.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) εγκαινιάζει κόμβο του GRIX στις εγκαταστάσεις της MedNautilus στη Μεταμόρφωση.

Το GRIX είναι το Ελληνικό Internet Exchange Point (IXP). Αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ελληνικού Internet, όπως παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ, παρόχους περιεχομένου, και διευκολύνει την απρόσκοπτη ανταλλαγή κίνησης διαδικτύου (IP) μεταξύ αυτών. Στόχος του GRIX είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας, της ποιότητας και της ταχύτητας του Ελληνικού Internet, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους πρόσβασης σε αυτό.

H εγκατάσταση ενός επιπλέον κόμβου GRIX στις εγκαταστάσεις της MedNautilus στην Μεταμόρφωση, χωρητικότητας 4000 τμ ,αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης της διάθεσης των υπηρεσιών του GRIX. Ο νέος κόμβος διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με τα δύο υφιστάμενα σημεία παρουσίας του GRIX στην Αττική, επιτρέποντας έτσι την ανταλλαγή κίνησης μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το σημείο διασύνδεσης του κάθε μέλους, και προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα γεωγραφικής εφεδρείας για όσα μέλη επιλέγουν να συνδέονται σε περισσότερα του ενός σημεία.

Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου ξεκινήσαμε μια σημαντική προσπάθεια αναδιάρθρωσης και επέκτασης του GRIX ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ως εθνική υποδομή και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στο Ελληνικό διαδίκτυο. Τα εγκαίνια του νέου κόμβου στο datacenter της MedNautilus αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία“, δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΤ, καθ. Παναγιώτης Τσανάκας.

Ο Δημήτρης Καπετανάκης, Εμπορικός Διευθυντής της MedNautilus Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: “Η επιλογή του ΕΔΕΤ να συνεργαστεί με την MedNautilus Ελλάδος, ηγετικού παρόχου data center στην Ελληνική αγορά με τρία ιδιόκτητα κτίρια χωρητικότητας 8000 τμ, επιβεβαιώνει τις αυξανόμενες ανάγκες για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ελληνικού διαδικτύου με μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και ασφάλεια. Η συνεργασία αυτή δίνει στους πελάτες της MedNautilus πρόσβαση στις υπηρεσίες του GRIX με σημαντικά οφέλη προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη”.