Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2014.07.01

Αρχείο: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών 01.07.2014 - 31.03.2015

Ημερομηνία έκδοσης: 13.06.2014

Τα παρακάτω τέλη ισχύουν αθροιστικά:

Κόστος Εγκατάστασης (€)

10Gbps ΕR (1550nm) 3000
LR (1310nm) 700
SR* (810nm) 300
1Gbps LX (1310nm) 200
SX* (810nm) 100
TX 0
100Mbps TX 0
Άλλοι τύποι θυρών 10/1Gbps κατόπιν συμφωνίας

 

* όπου προσφέρεται

Κόστος Χρήσης (€)

1η σύνδεση Επιπλέον συνδέσεις
10 Gbps 1100 900
5 Gbps (rate limited, σε θύρα 10Gbps) 950 750
1 Gbps 500
100 Mbps** 150

 

** Στις συνδέσεις 100Mbps προσφέρεται τρίμηνη δωρεάν δοκιμαστική περίοδος

Σημειώσεις:

  • Τα τέλη εγκατάστασης χρεώνονται με την ολοκλήρωση της φυσικής διασύνδεσης και των δοκιμών αποδοχής.
  • Τα μηνιαία τέλη χρήσης χρεώνονται στο ακέραιο για κάθε ημερολογιακό μήνα όπου παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία. Ειδικά στην περίπτωση αναβάθμισης ή υποβάθμισης χωρητικότητας η χρέωση γίνεται βάσει της μεγαλύτερης τιμής.
  • Τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.