Νέο Μέλος: Rolaware Hellas

Η Rolaware Hellas συμμετέχει πλέον στο GR-IX

Περισσότερες πληφορορίες και στοιχεία για την σύναψη bgp peerings είναι διαθέσιμα στην Περιοχή Μελών. Δείτε εδώ την αναλυτική λιστα των μελών του GR-IX και των συνδέσεών τους.