Αρχικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών και Συστέγασης GR-IX (συμβάσεις 2009-2013)

Αρχείο: Τιμοκατάλογος συμβάσεων διαστήματος 2009-2013
  • Είσοδος με ένα ζεύγος ινών από ένα φρεάτιο, χρήση μιας θύρας στον μεταγωγέα, χώρος μέχρι 2 Rack Units: 1000€ + ΦΠΑ
  • Είσοδος με δύο ζεύγη ινών από δύο φρεάτια, χρήση μίας θύρας στον μεταγωγέα, χώρος μέχρι 4 Rack Units: 1800€ + ΦΠΑ
  • Είσοδος με δύο ζεύγη ινών από δύο φρεάτια, χρήση δύο θυρών στον μεταγωγέα, χώρος μέχρι 4 Rack Units: 2300€ + ΦΠΑ

Οι παραπάνω τιμές αναπροσαρμόζονται αυτόματα ετησίως.