Υποδομή & Τοπολογία

Το GR-IX είναι ένα κατανεμημένο Internet Exchange με παρουσία σε τρία σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και σε ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη.

GR-IX::Athens

Σε κάθε κόμβο είναι εγκατεστημένοι μεταγωγείς (switches) Ethernet όπου συνδέονται τα μέλη προκειμένου να ανταλλάξουν κίνηση. Οι μεταγωγείς που χρησιμοποιούνται είναι μεταγωγείς QFX10002-72QQFX10002-36Q και ΕΧ-4600 του οίκου Juniper,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του GR-IX::Athens σε πυκνότητα θυρών, διαθεσιμότητα και επιδόσεις. Η αρχιτεκτονική του Internet Exchange είναι βασισμένη στην τεχνολογία EVPN/VXLAN.

Τα τρία σημεία στην Αθήνα, συνδέονται μεταξύ τους με dark fibre. Εξοπλισμός DWDM (ECI Apollo OPT9624 και OPT9624L) καθώς και Nokia PSI-M DCI, χρησιμοποιείται προκειμένου να αναβαθμίζεται η χωρητικότητα σε αυτές τις ίνες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες του GR-IX στα σημεία παρουσίας του ενοποιούνται και τα μέλη ανταλλάσουν κίνηση ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο συνδέονται φυσικά. Παράλληλα, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα γεωγραφικής εφεδρείας εφόσον επιλέξουν να συνδεθούν σε περισσότερα του ενός σημεία.

GR-IX_Athens_Topology

Τα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε θύρες Ethernet ταχύτητας 1Gbps, 10Gbps ή 100Gbps και για κάθε τύπο θύρας διατίθενται πολλαπλοί τύποι διεπαφών. Εφόσον είναι εφικτό, διαφορετικές συνδέσεις του ίδιου μέλους κατανέμονται στον εξοπλισμό με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα. Εάν απαιτηθεί, πολλαπλές θύρες ίδιας ταχύτητας στο ίδιο σημείο παρουσίας μπορούν να ενωθούν σε ένα bundle.

Ειδικά για το ATH01, σαν μέρος των υπηρεσιών του GR-IX παρέχονται και υπηρεσίες συστέγασης· στα υπόλοιπα σημεία παρουσίας τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από το colocation facility (με ξεχωριστή διμερή συμφωνία και κόστη).

 

GR-IX::Thessaloniki

Στο PoP του GR-IX::Thessaloniki, χρησιμοποιούνται Ethernet μεταγωγείς ΕΧ-4500 και ΕΧ-4200 του οίκου Juniper σε stacked configuration, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του GR-IX σε πυκνότητα θυρών, διαθεσιμότητα και επιδόσεις.

Τα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε θύρες Ethernet ταχύτητας 1Gbps ή 10Gbps, και για κάθε τύπο θύρας διατίθενται πολλαπλοί τύποι διεπαφών. Εφόσον είναι εφικτό, διαφορετικές συνδέσεις του ίδιου μέλους κατανέμονται στον εξοπλισμό με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα (π.χ σε διαφορετικά μέλη του stacked switch). Εάν απαιτηθεί, πολλαπλές θύρες ίδιας ταχύτητας στο ίδιο σημείο παρουσίας μπορούν να ενωθούν σε ένα bundle.