Υποδομή & Τοπολογία

Το GR-IX είναι ένα κατανεμημένο Internet Exchange με παρουσία σε τρία σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και σε ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη.

GR-IX::Athens

Σε κάθε κόμβο είναι εγκατεστημένα switches όπου συνδέονται τα μέλη προκειμένου να ανταλλάξουν κίνηση. Στους δύο μεγάλους κόμβους (ATH02 & ATH03) χρησιμοποιούνται και spine routers για την εύκολη κλιμάκωση (προσθήκη χωρητικότητας σε πόρτες). Τα switches που χρησιμοποιούνται είναι QFX10002-72QQFX10002-36Q και ΕΧ-4600 του οίκου Juniper,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του GR-IX::Athens σε πυκνότητα θυρών, διαθεσιμότητα και επιδόσεις. Η αρχιτεκτονική του Internet Exchange είναι βασισμένη στην τεχνολογία EVPN/VXLAN.

Τα τρία σημεία στην Αθήνα, συνδέονται μεταξύ τους με dark fibre. Εξοπλισμός DWDM (ECI Apollo OPT9624 και OPT9624L) καθώς και Nokia PSI-M DCI, χρησιμοποιείται προκειμένου να αξιοποιείται η χωρητικότητα των ινών. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες του GR-IX στα σημεία παρουσίας του ενοποιούνται και τα μέλη ανταλλάσουν κίνηση ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο συνδέονται φυσικά. Παράλληλα, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα γεωγραφικής εφεδρείας εφόσον επιλέξουν να συνδεθούν σε περισσότερα του ενός σημεία.

 

Τα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε θύρες Ethernet ταχύτητας 1Gbps, 10Gbps ή 100Gbps και για κάθε τύπο θύρας διατίθενται πολλαπλοί τύποι διεπαφών. Εφόσον είναι εφικτό, διαφορετικές συνδέσεις του ίδιου μέλους κατανέμονται στον εξοπλισμό με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα. Εάν απαιτηθεί, πολλαπλές θύρες ίδιας ταχύτητας στο ίδιο σημείο παρουσίας μπορούν να ενωθούν σε ένα bundle.

GR-IX::Thessaloniki

Στο PoP του GR-IX::Thessaloniki, χρησιμοποιούνται Ethernet μεταγωγείς QFX10002-36Q και ΕΧ-4600 του οίκου Juniper, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του GR-IX σε πυκνότητα θυρών, διαθεσιμότητα και επιδόσεις.

Τα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε θύρες Ethernet ταχύτητας 1Gbps, 10Gbps ή 100Gbps, και για κάθε τύπο θύρας διατίθενται πολλαπλοί τύποι διεπαφών. Εφόσον είναι εφικτό, διαφορετικές συνδέσεις του ίδιου μέλους κατανέμονται στον εξοπλισμό με τρόπο που να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα (π.χ σε διαφορετικά μέλη του stacked switch). Εάν απαιτηθεί, πολλαπλές θύρες ίδιας ταχύτητας στο ίδιο σημείο παρουσίας μπορούν να ενωθούν σε ένα bundle.