Υπηρεσίες

Ανταλλαγή κίνησης με άλλα μέλη

Κάθε μέλος μπορεί να ανταλλάξει κίνηση με άλλα μέλη μέσω του δημόσιου δικτύου ανταλλαγής κίνησης (public peering LAN) ή μέσω ιδιωτικών διασυνδέσεων (private interconnections).

Public Peering LAN: Το δημόσιο δίκτυο ανταλλαγής κίνησης υλοποιείται ως ένα VLAN που διατρέχει όλα τα σημεία παρουσίας του GR-IX. Κάθε μέλος διασυνδέεται στο δημόσιο δίκτυο ανταλλαγής κίνησης και του αποδίδονται διευθύνσεις IPv4 και IPv6 για τη συνδέσή του (φυσική ή bundle) με αυτό. Αυτές οι διευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύναψη bgp peerings με άλλα μέλη και την ανταλλαγή πινάκων δρομολόγησης (η χρήση του bgp είναι υποχρεωτική για το δημόσιο δίκτυο ανταλλαγής κίνησης). Με αυτό τον τρόπο τα μέλη ανταλλάσουν κίνηση πάνω από αυτό το VLAN. Παρακαλώ σημειώστε πως κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα της επιλεκτικής ανταλλαγής κίνησης με άλλα μέλη, με όρους που διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ αυτών.

Route Servers: Για την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών δρομολόγησης πάνω από το δημόσιο δίκτυο ανταλλαγής κίνησης, χωρίς την ανάγκη διμερών peerings, το GR-IX προφέρει στα μέλη του δύο route servers. Οι route servers απλοποιούν το control plane του BGP καθώς κάθε μέλος κάνει peer με τους route servers αντί να διατηρεί ξεχωριστά διμερή peerings με κάθε άλλο μέλος με το οποίο επιθυμεί να ανταλλάξει κίνηση. Οι route servers προσπαθούν να εξομοιώσουν το αποτέλεσμα των απευθείας BGP peerings όντας όσο το δυνατόν πιο “διαφανείς” (π.χ. με το να μην εμφανίζονται στο AS path και με το να μην αλλάζουν το BGP next-hop των prefixes). Επιπλέων, οι route servers δεν συμμετέχουν με κανένα τρόπο στο data plane της κίνησης. Η χρήση των route servers είναι προαιρετική για τα μέλη του GR-IX. Δεν συνδέονται όλα τα μέλη στους route servers, ούτε όλα τα συνδεδεμένα μέλη είναι υποχρεωμενα να ανταλλάσουν κίνηση με τα υπόλοιπα συνδεδεμένα μέλη. Συμφωνίες ανταλλαγής κίνησης ενδέχεται να είναι απαραίτητες ακόμα και για peerings μέσω του route server. Αναλυτική τεκμηρίωση για τους route servers βρισκεται εδώ.

Private Interconnections: Εφόσον απαιτείται, δύο ή περισσότερα μέλη του GR-IX μπορούν να αιτηθούν την διασύνδεσή τους μέσω ξεχωριστού, αποκλειστικού VLAN. Ιδιωτικές διασυνδέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων συνδεσιμότητας. Παρακαλώ σημειώστε πως οι route servers δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ιδιωτικές διασυνδέσεις.

Υπηρεσίες συστέγασης στον κόμβο ATH01

Ο κόμβος ATH01 δεν είναι ένα εμπορικό σημείο συστέγασης, ως εκ τούτου, τα μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τις υπηρεσίες συστέγασης άμεσα από τον κόμβο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιορισμένες ανάγκες συστέγασης, το GR-IX προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τα μέλη που συνδέονται στον κόμβο ATH01:

Rack Space. Τα μέλη μπορούν να μισθώνουν περιορισμένα rack spaces που κατέχει το GR-IX  (συνήθως 1-2 rack units) στον κόμβο. Αυτά περιλαμβάνουν την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ισχύος (max. 1 KVA / RU) και ψύξεως, κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, IP out-of-band πρόσβασης,  απαραίτητες θύρες διασύνδεσης στους Terminal  Servers για τη διασύνδεση των θυρών κονσόλας (console ports) του εξοπλισμού, και πρόσβαση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ισχύος. Λόγω των περιορισμένων rack spaces, οι αιτήσεις για συστέγαση, δύναται να απορριφθούν.

Είσοδος οπτικών ινών: Ο κόμβος μπορεί να προσεγγιστεί μέσω δύο διαφορετικών φρεατίων που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Βασιλέως και Βασιλέως Γεωργίου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Δείτε εδώ για αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.

Υποστήριξη, Εργαλεία & Στατιστικά

Χρήσιμες πληροφορίες, τεκμηρίωση, στοιχεία επικοινωνίας, εργαλεία και στατιστικά είναι διαθέσιμα μέσω της Περιοχής Μελών (απαιτείται login).