ΤΙΜΕΣ

Τιμές, Τρέχουσες Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2023

Σε ισχύ από 01.01.2023 Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€) Ταχύτητα Κόστος 400 Gbps* 3000 100 Gbps 1200 40 Gbps** 1200 10

Τιμοκατάλογος Μεταπώλησης 2023

Σε ισχύ από 01.01.2023 Τιμοκατάλογος Συνεργατών Mεταπώλησης Ο συνεργάτης αποκτά μία ή περισσότερες θύρες GR-IX, όπου πολυπλέκονται υπηρεσίες μεταπώλησης. Το
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2022.01.01

Σε ισχύ από 01.01.2022 Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€) Ταχύτητα Κόστος 400 Gbps* 3000 100 Gbps 1200 40 Gbps** 1200 10
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2021.01.01

Ημερομηνία έκδοσης: 9.12.2020 Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€) Ταχύτητα Κόστος 100 Gbps 1450 40 Gbps* 1450 10 Gbps 500 1 Gbps
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2020.01.01

Ημερομηνία έκδοσης: 2.12.2019 Προσθήκη τιμής για την υπηρεσία 100 Gbps: 2.07.2020 Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€) Ταχύτητα Κόστος 100 Gbps 1550
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2019.01.01

Ημερομηνία έκδοσης: 4.12.2018 Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€) Ταχύτητα Κόστος 40Gbps* 1700 10 Gbps 600 1 Gbps 200 100 Mbps** 120
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2018.01.01

Ημερομηνία έκδοσης: 14.11.2017 Μηνιαίο Κόστος Χρήσης (€) Ταχύτητα Κόστος 40Gbps* 1800 10 Gbps 650 1 Gbps 240 100 Mbps 120
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2017.01.01

Ημερομηνία έκδοσης: 03.11.2016 Κόστος Χρήσης (ανά μήνα) (€) Πρώτη σύνδεση Επιπλέον συνδέσεις 40Gbps* 2100 1900 10 Gbps 800 700 1
Τιμές, Τρέχουσες Τιμές

Υπηρεσίες Συστέγασης GR-IX (ATH01) – 2017.01.01

Ημερομηνία έκδοσης: 03.11.2016 Τα παρακάτω τέλη αφορούν συστέγαση μονάχα στο χώρο ATH01 (ΕΙΕ), όπου ο εξοπλίσμός των μελών του GR-IX
Τιμές

Υπηρεσίες GR-IX – Τιμοκατάλογος 2015.04.01

Ημερομηνία έκδοσης: 09.03.2014 Τα παρακάτω τέλη ισχύουν αθροιστικά: Κόστος Εγκατάστασης (€) 10Gbps ΕR (1550nm) 1500 LR (1310nm) 600 SR* (810nm)