Σχετικά με το GR-IX

Σχετικά με το GR-IX

Το GR-IX είναι το Ελληνικό Internet Exchange. Είναι ουδέτερο και μη κερδοσκοπικό.

Το GR-IX είναι το μοναδικό ουδέτερο Internet Exchange στην Ελλάδα. Αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως πάροχους υπηρεσιών Internet, πάροχους περιεχομένου κλπ.

Ο κύριος στόχος του GR-IX είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης του Ελληνικού Internet.

Το GR-IX ιδρύθηκε το 2009 ως διάδοχος του AIX (Athens Internet Exchange), το οποίο ήταν σε λειτουργία από το 2000. Η διαχείριση του γίνεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο λειτουργεί ως “τρίτη έμπιστη οντότητα” και εξασφαλίζει την ουδετερότητα του.

Τί είναι ένα Internet Exchange;

Ένα Internet  Exchange Point (IXP) είναι μια δικτυακή υποδομή που επιτρέπει τη διασύνδεση περισσότερων από δύο ανεξάρτητων αυτόνομων συστημάτων, κυρίως για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (IP). Ένα IXP παρέχει διασύνδεση μόνο για αυτόνομα συστήματα και δεν απαιτεί η κίνηση διαδικτύου (IP) που διέρχεται μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους αυτόνομων συστημάτων να περάσει μέσα από οποιοδήποτε τρίτο αυτόνομο σύστημα, ούτε αλλάζει ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνει με αυτή την κίνηση. […περισσότερα]

Στο ακόλουθο βίντεο, προσφορά του euro-ix, επεξηγείται ο ρόλος και η σημασία του IXP

Το euro-ix και το Internet Exchange Federation

Το GR-IX είναι μέλος του European Internet Exchange Assosication (euro-ix). To Euro-IX δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2001 με την πρόθεση να αναπτυχθεί, να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η κοινότητα των Internet Exchange Points (IXPs). Μερικά IXPs συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε η ανάγκη για να συνδυάσουν τους πόρους τους προκειμένου να συντονίσουν τις τεχνικές προδιαγραφές, να αναπτύξουν κοινές διαδικασίες, να μοιράζονται και να δημοσιεύουν στατιστικές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό με τη σειρά του, θα έδινε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μια καλύτερη εικόνα για τον κόσμο των IXPs.

To Internet Exchange Forum λειτουργεί ως μία πλατφόρμα συνεργασίας των Internet Exchange Point Associations (IXPAs), συμπεριλαμβανομένου του euro-ix. Ο στόχος του ΙΧ-F είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας IXP και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των IXPs σε όλο τον κόσμο. Το IX-F δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 21ου Euro-IX forum στη Στοκχόλμη τον Νοέμβριο του 2012, όπου υπεγράφη ένα σχετικό Μνημόνιο Συμφωνίας(MOU) μεταξύ των APIX (Asia Pacific Internet Exchange Association), LAC-IX (Latin America & Caribbean Internet Exchange Association) και Euro-IX (European Internet Exchange Association).

Η PeeringDB

Η PeeringDB είναι μια βάση δεδομένων που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την ανταλλαγή κίνησης διαδικτύου (IP). Απαριθμεί τα δίκτυα και την ανταλλαγή κίνησής τους καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγή κίνησης με την εταιρεία σας. Το GR-IX διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία της στη PeeringDB, προκειμένου να βοηθήσει στην προώθηση των peerings μεταξύ δυνητικών και υφιστάμενων μελών του.