Στατιστικά route server

Tα γραφήματα αναπαριστούν στατιστικά στοιχεία από τους Route Servers για IPv4 & IPv6 στο GR-IX::Athens και στο GR-IX::Thessaloniki. Σημειώνεται πως τα στατιστικά συλλέγονται σε ωριαία βάση.
 

 

    IPv4


    IPv6    IPv4


    IPv6